Producent rolet i bram garażowych

Facebook

Instagram

Pinterest

TikTok

YouTube

570 101 101

kontakt@roletyalu.pl

brama segmentowa

Zamontowanie bramy segmentowej w garażu zwykle powierza się wyspecjalizowanej w takich zadaniach ekipie. Niemniej jednak zadaniem takich fachowców jest najczęściej jedynie osadzenie bramy w istniejącym już wjazdowym otworze, nie zaś chociażby jego dopasowanie do wymiarów bramy. Z tego też względu wszelkie prace mające związek z odpowiednim wyprofilowaniem otworu, wykończeniem wnętrza czy też przeprowadzeniem instalacji elektrycznej należy zakończyć przed pojawieniem się ekipy, która dostarczy bramę. I to na tyle wcześniej, żeby zastosowane kleje, zaprawy i farby zdążyły właściwie wyschnąć. Jakie dokładnie warunki powinien spełniać garaż, zanim zostanie w nim zamontowana brama segmentowa? Na to pytanie, postaramy się udzielić odpowiedzi w poniższym artykule.

Odpowiednio przygotowane ściany garażu

Bramę segmentową w garażu można zamontować do ścian wykonanych z żelbetu, cegły, jak również z ram stalowych. Właściwe wymiary, jak i wygląd węgarków i nadproża to jedne z najważniejszych kwestii, których należy dopilnować, zanim zostanie rozpoczęty montaż bramy garażowej.

  • nadproże jest elementem konstrukcyjnym, który usytuowany jest powyżej wjazdowego otworu. W takim miejscu montuje się górną część prowadzenia bramy razem z napędem. Wysokość standardowa nadproża w garażowych bramach to ok. 350 mm,
  • węgarki są bocznymi przestrzeniami od krawędzi otworu wjazdowego do ścian garażu, gdzie montowane są pionowe prowadnice. Węgarki w bramach garażowych winny mieć przynajmniej 100 mm.

Węgarki i nadproże są niezwykle istotnymi częściami garażu, którym należy poświęcić sporo uwagi właśnie przed zamontowaniem bramy segmentowej w garażu. Ich otynkowanie i pomalowanie, najlepiej przeprowadzić od razu, gdyż po montażu urządzenia, dostęp do nich będzie ograniczony, zaś późniejsze prowadzenie prac wykończeniowych może prowadzić do pogorszenia się działania bramy. Nadproże oraz węgarki, do których montuje się pionowe prowadnice, jak i układ podnoszący, muszą być nie tylko proste, ale także znaleźć się w tej samej płaszczyźnie przy zachowaniu pionu, co będzie mieć później przełożenie na bezproblemową pracę bramy. Jeżeli zadbamy o takie warunki razem z właściwym montażem, rozkład sił w bramie stanie się równomierny, co umożliwi jej odpowiednie działanie. W przeciwnym wypadku, kiedy rozstaw sił będzie nieproporcjonalny, może to doprowadzić do szybkiego zużywania się elementów, na które położono znacznie większy nacisk. Podczas tynkowania węgarków i nadproża, warto zdecydowanie rozszerzyć zakres prac o resztę ścian w garażu, które nie powinny mieć błędów w wykonaniu. Jeszcze zanim zamontujemy bramę, środek garażu będzie mieć szansę na skuteczne wysuszenie. Wzięcie pod rozwagę takiej kwestii pozwoli na ochronę już zamontowanej bramy przed wilgocią - jeżeli podjęliśmy decyzję o tynkowaniu i malowaniu po jej zainstalowaniu. 

Właściwe wykończenie sufitu

Zanim zostanie wstawiona brama segmentowa do garażu, trzeba również wytynkować w nim sufit, gdyż po założeniu prowadnic jego równomierne i dokładne wykończenie może być utrudnione, a czasami nawet niemożliwe. Należy także zwracać uwagę na fakt, żeby w zasięgu otwierającej się bramy nie było żadnych elementów konstrukcyjnych albo na przykład lampy.

Podwieszenie poziomych prowadnic

W sytuacji, kiedy zamontowanie segmentowej bramy do ściany, jak istniejącego sufitu okaże się być niemożliwe, należy wykonać samonośną konstrukcję, do której będzie zamontowana brama. Żeby umożliwić podwieszenie poziomych prowadnic, musi być wykończony i stabilny. 

Jak należy przygotować posadzkę?

Posadzka musi być równa i mieć zachowany właściwy poziom w stosunku do ścian, na których będą zamontowane prowadnice. Tym bardziej podczas zastosowania drzwi niskoprogowych serwisowych, posadzka musi się bezwzględnie znajdować w poziomie. Zadbanie o takie standardy zapewni nie tylko odpowiednie warunki do funkcjonowania bramy, ale także jej szczelność. Podłoże do zamontowania bramy nie może mieć przeszkód pod postacią rur czy kabli, gdyż każdy z elementów znajdujących się w obrębie poruszającej się bramy, utrudnia jej właściwą pracę. Położenie wylewki i płytek, trzeba bezwzględnie przeprowadzić przed zamontowaniem bramy segmentowej. Posadzka w okolicy uszczelki dolnej winna zostać wypoziomowana i wykonana takim sposobem, żeby zostało zapewnione swobodne odpływanie wody.

Ocieplenie ościeża

Mając na względzie ocieplenie ścian w budynku, pamiętajmy także o środku ościeża bramy. Warstwa izolacji ułożona w takim miejscu zapobiegnie powstaniu termicznych mostków. Ocieplenie ościeża po montażu bramy, zaś bez wcześniejszych ustaleń, może mieć wpływ na prezencję bramy, na przykład zasłonić krawędź przeszklenia czy uszczelki.

Jak przygotować instalację?

Obecnie zakładane bramy segmentowe do garażu, otwierane są zwykle przy pomocy napędu elektrycznego. A to będzie wymagało położenia elektrycznej instalacji zasilającej napęd praz zamontowania gniazdka we właściwym miejscu w suficie. Takie prace najlepiej przeprowadzić jeszcze na etapie budowania garażu albo jego remontu. Uda się nam wówczas uniknąć późniejszego rozkuwania sufitu albo ścian.

Każdy jednakże z modeli bramy wymagać będzie trochę innego układu elektrycznej instalacji, jak i przeznaczenia innych miejsc na poczet zamontowania wybranych części automatyki. Zanim zatem zlecimy elektrykowi położenie elektrycznych przewodów, musimy dokonać wyboru modelu bramy, żeby mógł on dobrać instalację do metody otwierania się bramy, jak i jej napędu.